Társadalmi Jóllét Portál

Tudnivalók Társadalmi Jóllét PortálrólKik állnak a portál működése mögött?
A tarsadalmijollet.hu tárhely szolgáltatását (virtuális szerverét) támogatásként jelenleg a Giganet Internet Kft. nyújtja. A domain használója Ludescher Ottó, a Portál kezdeményezője és fejlesztője. Jelenleg ő viseli a domain fenntartás költségét. Ennek oka, hogy a Társadalmi Jóllét Portálnak magának nincs formális szerveződése. A jelenlegi domain használó kifejezi szándékát, hogy amint ez változik, a jogot haladéktalanul és díjmentesen átengedi annak a szerveződésnek. A Portál működtetését a Társadalmi Jóllét Mag csoport vállalja. Ez jelenti a fejlesztést, tájékoztatást, a regisztráltak támogatását és a Portál kommunikációját egyaránt.

Ki és hogyan veheti igénybe az oldal szolgáltatásait?
A portál szolgáltatásai alatt mindazokat a funkciókat értjük, amelyeket az oldalon használni lehet. A szolgáltatásokat bárki igénybe veheti, aki a Társadalmi Jóllét Portál küldetésével, céljával és értékrendjével egyetért, a Közösségi megállapodást elfogadja és regisztrál az oldalon. Teheti ezt mindaddig, amíg regisztrációja élő. Jelenleg az oldal szolgáltatásait a támogatóknak és az önkéntes munkának köszönhetően díjmentesen lehet igénybe venni. A későbbiekben szeretnénk kialakítani azt a felajánlási rendszert, amelyben támogatni lehet az oldal működését és fejlesztését az önkéntességen túl kapcsolatokkal, eszközökkel, pénzadományokkal is.

Hogyan és mikor lehet valakit kizárni a Társadalmi Jóllét Portálról?
Működésünket a Közösségi megállapodás határozza meg. Az abban foglaltak szerint ha valaki a Közösségi megállapodást megsérti, akkor a Portálról kizárható. A Közösségi megállapodás megsértésének tényét bármely tag jelezheti, közvetlenül az érintett személynek. Amennyiben az érintett személy nem fejezi be a megállapodás megsértését vagy azt ismételten megsérti, akkor ezt a Társadalmi Jóllét Mag csoportnak is jelezni kell. Ha az érintett tag a Mag csoporttól érkező visszajelzés hatására sem változtat vagy ismétli a megállapodás megsértését, akkor a tag tájékoztatása mellett a Mag csoport az érintett tagot a Portálról kizárja. A kizárás azt jelenti, hogy regisztrációja inaktív állapotba kerül, a Portál szolgáltatásait nem tudja igénybe venni. Amennyiben igazolhatóan ugyanaz a személy új mail címmel új regisztrációval szeretne élni, akkor ezt az új regisztrációt is visszautasítja a Mag csoport.

Hogyan történik a portál fejlesztése?
A Portált alapjaitól kezdve Ludescher Ottó fejleszti. A fejlesztésébe szabadon be lehet kapcsolódni. Aki a Portálra regisztrál és szeretné felajánlani fejlesztői tudását a Portál fejlesztésébe, annak Ottó hozzáférést biztosít a kódhoz. Ha tehát szakmai tudásoddal szeretnél bekapcsolódni a fejlesztésbe, kérjük, vedd fel a kapcsolatot Ottóval.
A Portált a regisztrált tagoktól érkező visszajelzések alapján fejlesztjük tovább. A fejlesztési javaslatokat az alábbi űrlappal gyűjtjük: A társadalmi jóllét portál fejlesztési javaslatok
Mivel jelenleg a fejlesztést teljesen önkéntesen végezzük, ezért a beérkezett javaslatokat a Társadalmi Jóllét Mag csoport nézi át az alábbi szempontok szerint és dönt a fejlesztésről:
  1. Összhangban van-e a fejlesztési javaslat a Portál szabályzatával és küldetésével? Ha igen, akkor zöld jelzést kap ebből a szempontból. Ha nem, akkor piros jelzést kap. Ezeket a javaslatokat elutasítással zárjuk le.
  2. Mennyire elengedhetetlen a fejlesztés azért, hogy a Portál a vállalt feladatát teljesíthesse? Ennek alapján egy fontossági pontszámot kap a javaslat, 1-10 között. 1= nagyon fontos
  3. Mekkora időráfordítás becsülhető a fejlesztés megvalósításához? Ennek alapján egy időtényező pontszámot kap a javaslat, 1-10 között. 1= rövid időráfordítás
  4. Van-e a javaslathoz kapcsolódóan másik javaslat vagy már megvalósítás, amellyel együttesen nem valósítható meg mindkét fejlesztés, egymást kizárják a javaslatok? Ha nincs ütközés, akkor zöld jelzést kap ebből a szempontból és önállóan, az 1. és 2. pont szerint mérlegelve döntünk a fejlesztésről. Ha van, akkor mindkét javaslatot mérlegeljük az 1. és 2. pont alapján is, és eszerint döntünk a fejlesztésről. Amelyiket elvetjük, azt a javaslatot indoklással elutasítással zárjuk le.
Egyetlen olyan fejlesztési javaslatot sem vetünk el, amely a szabályzattal és küldetéssel összhangban van és nem ütközik másik javaslattal. Ezek a javaslatok a pontszámok alapján nyitva maradnak és a pontszámok alapján sorrendet állítunk közöttük. Azaz erőforrás esetén azokat is később megvalósíthatjuk.

Átláthatóság biztosítása a fejlesztésekkel kapcsolatban
  • A fejlesztési javaslatokat gyűjtő táblázatot minden regisztrált tag ezen a linken megtekintheti, így saját és mások javaslatait és a javaslatok állapotát is nyomon lehet követni.
  • Aki javaslatot küldött be, az értékelés eredményéről közvetlenül is tájékoztatjuk.
  • A megvalósult fejlesztésekről folyamatosan tájékoztatjuk a regisztrált tagokat a Hírek oldalon.