Társadalmi Jóllét Portál

Magyar Innovációs Tehetségsegítő Tanács - MITT

Gyertyánági Endre, 2023-10-17 20:31

https://www.facebook.com/TehetsegsegitoTanacs
A Tanács céljai:
Az innovációs tehetséggondozás a 21. századi képességeket, mindenekelőtt az összetett, gyorsan változó, egyre nehezebben kiszámítható, egyre komplexebb világban való jártasságot hivatott fejleszteni. Az innováció olyan ötlet, gyakorlat vagy tárgy előállítása vagy egy újdonság átvétele és kiaknázása, amely hozzáadott értéket jelent a gazdasági és társadalmi szférában.
Elsődleges célcsoportunk a tudományos és technológiai innovációs tehetségek, valamint az un. többszörös tehetségek, amelyeknek a beazonosítása gyakran problémákat okoz. A kompetenciák az egész ember tulajdonságai, nem lehet őket egymástól megkülönböztetni, elszigetelten fejleszteni és szakaszonként egymás után elsajátítani. Ezek a kompetenciák nem köthetők csak egy-egy tantárgyi területhez, ennek megfelelően számos esetben kereszttanterveket is szükségessé tehet.
A 21. századi hálózati társadalom összetett kihívásainak megválaszolásához szükséges kompetenciák területén különösen a komplexitás erősödik és a struktúraalkotó elemek gazdagodása figyelhető meg, mint pl. a kreativitás, kritikus gondolkodás, a problémamegoldás készségei és kompetenciái, de hasonlóképpen nő a jelentősége az önálló és meta-tanulási képességnek, életvezetési- és karrierkészségeknek, jellemfejlődésnek, együttműködésnek, csapatmunkának, a természeti és társadalmi környezet iránt érzett felelősségnek, és a változások folyamatos kezdeményezésének.
Ezek a kompetenciák már nem csak az egyén képességei, hanem mindig egy emberi rendszerben, kultúrában, kapcsolati mintázatban nyilvánulnak meg. Nem egy új tantervre vagy a készségek egy újabb listájára van szükségünk, hanem inkább egy olyan kultúrára, a növekedés terére, ahol a tehetségeket abban támogatjuk, hogy kifejezzék és kibontakoztassák veleszületett képességeiket.

ENDRE MITT MANIFESZTÁCIÓJA

Az Innováció mint jövőteremtő vállalkozás

Jelenleg még a vízcsapból is innováció folyik, csak azt nem lehet tudni, hogy honnan hová visz bennünket ez az áradat. Legtöbben üzletnek tekintik és rövidtávú előnyöket remélnek, az „innovációk” jórészt a szalonképessé tett „tudatos” vagy „felelős” kapitalizmus égisze alatt folynak.
A hagyományos vállalkozások „profit - kényszere” miatt a megtermelt élelmiszerek nem egészséges táplálkozásra valók, az egészségügy betegség-érdekelt, a műszaki termékek bóvlik, szemetek, kidobásra optimalizáltak, (többek között emiatt is) ökológiai katasztrófa van folyamatban.
- Éhhalállal előállított gépek, okostelefonok - milyen intelligencia ez?
- Bár egyre több ember fejében jelen van az intelligencia, mi az oka, hogy még nem létezik, mint társadalmi jelenség?

Innováció itthon és Európában

Magyarországon jórészt beragadt, inkompetens szervezetek és intézmények kezdeményeznek innovációt. Mi értelme van uniós vagy bármilyen forrást adni fél-feudális intézményeknek? Nem a fejlődésre, hanem a saját rendszerük fenntartására fordítják. Nem érnek össze a dolgok és garantálva van, hogy ne is történjen semmi. A társadalmi innováció rendszerszintű elakadásban van.
Nem lehetünk elégedettek az Európai Unió által kezdeményezett társadalmi innovációval sem. Az Európai Innovációs és Technológiai Tanács (aminek egyébként Bp-en van a székhelye) és az általuk kezdeményezett Deep Talent Initiative néhány néhány érdekes elemtől eltekintve az innovációt az üzleti életben közvetlenül hasznosítható mérnöki területekre, a fizikai, biológiai, AI és digitális szférára szűkíti le, amelyektől a legerősebb a profit termelő képességet reméelik. A Smart Capitalism – vagyis „hogy lehetek még jobb farkas a farkasok között”- szellemében született voluntarista technológiai megközelités a társadalmi innovációt a „futottak még” kategóriába helyezi „Kulturális és kreatív innováció” címen. Szerintük ez az általuk képviselt „Mély Technológia” képes leghatékonyabban előmozdítani számunkra a jobb életet.

A MITT társadalmi víziója

A Magyar Innovációs Tehetségsegítő Tanács (MITT) célkitűzése az Együttérző, Egyetértő és Intelligens Társadalom. Ez alatt nem csak az infokommunikációs vagy városi mobilitás hálózatot értjük, ahogy itthon kezelik az Okos Város Programokban. Az Intelligens Társadalomhoz rendszerszintű és paradigmaváltó transzformatív innováció szükséges.
Az Intelligens vagy Optimum Társadalom olyan „munkaszervezet”, amelyben az emberek biztonságban élnek, személyiségükben, életük minőségében, emberi kapcsolataikban folyamatosan fejlődnek. Minkájukat belső motivációval végzik, előállított termékeik, szolgáltatatásaik csúcs-minőségűek, emberi viszonyaikat magas etikai színvonal jellemzi, becsületesek, nyíltak, őszinték, felelősséget vállalóak, boldogok. A Társadalomban holisztikus, mindenre kiterjedően elegáns és emberhez méltó megoldások vannak. Az OptimumTársadalomban az emberek ÖnmegvalósításÉrtéke és a társadalom egészének TehetségÉrtéke maximális.
Az innováció lényegében a Társadalmi Evolúció Katalízist jelenti. Az általunk kezdeményezett innovációs folyamat célja a Társadalmi Érték teremtése és a társadalmi tőke növelése, ezért egy Társadalmi Kohézió Értéknövelő Program. Az innováció mindenekelőtt társadalmi, a technológiai innováció csak a társadalmi és az ökológiai beágyazottsága esetén működik. Az emberiség evolúciójának útja a Társadalom újra-felfedezése és a „hazatalálás” az érték- és bizalom-alapú Együttműködő Társadalomba, amelyben minden embernek megvan a helye és gondoskodunk egymás létfenntartásáról.
Az innováció valójában hosszútávú, alapos tevékenység, a társadalom „normális” működésének a része. Nem egy különleges esemény, amelyet karneválszerű felbuzdulásokkal lehet csinálni. Egy társadalmat úgy kell megszervezni -mert egyébként nem működik jól-, hogy rendszerszinten, beleépítetten, állandó társadalmi innováció működjön benne.

A Tanács szervezete:
A Tanácsnak egyéni tagsága van, Társadalmi Innovátorokkal dolgozik, akik egyben Társadalmi Vállalkozók is, még akkor is ha megbízással dolgoznak természettudományi vagy technológiai témákon. A Tanács egyik etikai alapelve, hogy a tagjai ne tehessék meg, hogy elhárítják a felelősséget és ne foglalkozzanak a KFI-jük társadalmi következményeivel.
A magunkon végzett Személyiség Innováció a Tanács Szervezeti Innovációjának az alapja. Innovációs Tehetségkutatással és egyéb, általunk meghirdetett kiválósági programokkal választju ki az innovációs tehetségeket, akikből Think Tank-eket és Evolúciós Tudásközpontot építhetünk.
Az Innovációs Tehetség Értéket a Társadalmi Érték legfontosabb összetevőjének tekintjük, amelynek a mérését minden érintettre, nem csak a diákokra, hanem a tanárokra, kutatókra és az innovációval foglalkozó hivatalnokokra is kiterjesztjük.

Tudás-nimbuszos Társadalom

Tehetség és SzakTudás csak akkor „terem meg” a társadalomban, ha tudásnak nimbusza, kiivívott tekintélye van, amelyet nagy tettekkel, kiváló alkotásokkal alapoznak meg és várjuk, hogy szülessenek olyan tehetségek, akik SzakTudóssá válnak.
A SzakTudós első, legfontosabb ismérve az, hogy megoldja a bajokat, azokat főleg, amelyek eddig megoldhatatlannak látszottak. A Társadalmi Tudat Térképen láthatjuk a Tehetséget, a SzakTudást, mint RezonanciaForrást. A RezonanciaForrás úgy néz ki, mint egy sima vízfelületen az a pont, ahová vízcseppeket csepegtetünk: a lecsepegés helyétől körkörös formában vízhullámok indulnak. A SzakTudás kelti a Társadalmi Tudatban a TudatGén Hullámokat és a többiek követik azt.
A SzakTudós először kapja meg és valósítja meg az ÚjKor üzenetét: azt, hogy most valami lényegi változás szükséges a társadalomban, és kellenek úttörők, akik előre mennek.
Az olyan társadalomban, ahol nem a legokosabb emberek lesznek a társadalom vezetői, nem terem SzakTudás.
- Hogy csináljuk, hogy ilyen jól vezetett társadalmunk legyen?