Társadalmi Jóllét Portál

Társadalmi csapda, vagy játékelméleti dilemma?

 Beépített érzékszerveinkkel a természetben zajló folyamatok nagy részét nem tudjuk detektálni. Látjuk, és érezzük ezzel szemben a társadalomban fellépő jelenségeket, és tapasztaljuk azt, hogy az emberi kapcsolatok és viselkedésformák mennyire eltérnek attól a rendtől, amelyről a természettudományos tárgyak tanulmányozása közben hallottunk.
 Mindannyian e rendezetlennek tűnő társadalom tagjai vagyunk, és természettudományos gondolkodásmódunk segíthet abban, hogy a fizikai törvényeket a társadalmi kapcsolatokban is felismerjük. Természetesen volt, hogy a természettudományok segítségével feltárt törvényeknek megfelelően a megfigyelések, következtetések leírására a matematikát hívjuk segítség