Társadalmi Jóllét Portál

Megújul A Keltető

Kedves Társak és mindazok, akik figyelemmel követik A Keltető folyamatait!

Új szakaszhoz érkeztünk, amelynél szervezőként szükségesnek látjuk, hogy megújítsuk azokat a kereteket, amelyeket A Keltető néven ismerünk.

Ez a következőket jelenti:

  • Egyértelműbben fogalmazzuk meg az eddig programok célját, benne A Keltető közösségi tér és havi találkozók, valamint a Tűzmag csoport és találkozóinak feladatait.
  • Új elemeket és kereteket hozunk be az új világ építéséhez kapcsolódó folyamatokba. Úgymint a jövőkép és feladatvállalás, cselekvés szintje, amelyhez kapcsolódik Az új világ hangjai hangcsatorna, amely kezdeményezéshez már többen kapcsolódtok. Ám ez nem pusztán hangcsatorna és beszélgetés, hanem egyben felvezetője egy-egy tematikus beszélgetésnek, amelyekből azután tematikus munkacsoportok tudnak kialakulni, ahonnan pedig együttműködések és konkrét cselekvések nőhetik ki magukat.
  • Mindezekkel tehát konkrét kereteket és folyamatokat alakítunk ki a beszélgetésektől, együtt gondolkodási alkalmaktól a közös cselekvésekig. Valamennyi új és régi program szerves egészként, egymást támogatva segíti a fejlődést. 
  • Még hangsúlyosabban foglalkozunk azzal, hogy láthatóvá és hallhatóvá váljunk, hogy az új világ építői idetaláljanak és ezekhez a jól körvonalazott terekhez és programokhoz tudjanak kapcsolódni.
  • Mindehhez pedig a Társadalmi Jóllét Portál ad megfelelő online teret.

Ilyen formán tehát A Keltető átalakul majd, hogy mind erőteljesebben látszódjanak a körvonalai és végre cselekvési folyamatokkal tudjon megtöltődni, életre kelni a tér.

Aki érez magában kíváncsiságot, még inkább elköteleződést, hogy elképzeléseinket megismerje és lehetősége szerint feladatot is vállaljon, azokat szeretettel várjuk a következő találkozón, amelynek időpontja 2023. szeptember 7. 18.00 óra. 

További részletek és jelentkezés: https://tarsadalmijollet.hu/esemeny/37/uj-vilag-epitok-kozossegi-talalkozoja-2023-szeptember

Pataki Andrea, 2023-08-22